İl Halk Kütüphanesi

 

Yetişkin bölümünden 16 yaş ve yukarısı okuyucular yararlanır. Eserlerin bölümlendirilmesi hizmet alanlarına göre ve salonun tek olması nedeniyle alt bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler genel koleksiyonla birlikte ödünç verme bölümü, müracaat eserleri ve süreli yayınlar bölümüdür. Açık raf sisteminin kullanıldığı yetişkin bölümündeki eserler Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiştir.

Okuyucularımızın sadece ödünç kitap aldığı bir kütüphane değil; gerek eserlerin çeşitliliği gerekse salonun fiziki imkanları ile araştırmaya yönelik bir kütüphane oluşturmak hedeflenmiştir. Kullanıcılarımızın bu salonda vakit geçirirken rahat  tek kişilik masa ve koltuklarda, kaliteli bir aydınlatma sistemi ile ağırlanmaktadır. Süreli yayın bölümünde çok sayıda farklı dergi aboneliği ile okuyucuların süreli yayın ve günlük gazetelerden yararlanmaları sağlanmaktadır.Yetişkin Bölümümüz, koleksiyonumuzun zengin olması bakımından  Kilis 7 Aralık  Üniversitesi'nin de öğrencilerinin ihtiyacına cevap vermektedir.